Cerere-tip pentru Euro 2020

Revenim cu precizări privind Programul Euro 2020, prin care li se acordă elevilor sprijin financiar, pentru achiziționarea de calculatoare.

Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este data de 17 aprilie 2020, ora 16:00.

Cererea-tip prin care se solicită aceste sume o găsiți aici:

01 Anexa 2 cerere ajutor financiar Euro 200

pag. 1

02 Anexa 2 cerere ajutor financiar Euro 200

pag. 2

03 Anexa 2 cerere ajutor financiar Euro 200

pag. 3

Beneficiarii Euro 2020 sunt elevi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, provenind din familii cu venitul brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie.

Solicitantul va transmite învățătorului / dirigintelui cererile, precum și documentele justificative, prin WhatsApp. Învățătorul / dirigintele va trimite aceste documente pe e-mail-ul Colegiului Național Onisifor Ghibu Oradea: onisifor_ghibu@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: