Concept

Jurnalismul şcolar abordat la clasele de filologie – jurnalism ale Colegiului Național Onisifor Ghibu Oradea are o programă dezvoltată pe parcursul a patru ani de liceu, având câte o oră (clasele a IX-a şi a X-a), respectiv două ore pe săptămână (clasele a XI-a şi a XII-a).

ghibu semicerc

Foto: arhiva logopaper

Cursul îşi propune să abiliteze elevii în sensul producţiei de materiale jurnalistice, ilustrând diverse genuri mass-media, singurele limitări fiind cele impuse de tehnologia utilizată.

Acest curs a fost conceput având în vedere înainte de toate un profil vocaţional, la capătul celor patru ani elevii dobândind competenţe care să le permită urmarea ulterioară a unei facultăţi de profil sau a unei cariere în domeniul mass-media. Sunt abordate toate speciile genului jurnalistic clasic (anunţul, ştirea, reportajul, interviul, follow-up-ul, portretul, bilanţul, recenzia, ancheta, advertorialul etc.), îmbinând suportul fizic cu cel digital.

Programa este elaborată pornind de la lucrări de autoritate din domeniul jurnalismului contemporan. În acelaşi timp, acest demers a fost articulat astfel încât prin unele caracteristici el se constituie într-unul original, emanat din profilul Colegiului Național Onisifor Ghibu Oradea, al contextului social şi economic al oraşului Oradea, ca şi – mai ales – al specificului vârstei elevilor prinşi secvenţial în ecuaţia jurnalismului şcolar, purtând ca pe o marcă asumată elemente ce derivă din profilul generaţional al autorilor.

Elevii află cum se structurează un text jurnalistic, care sunt părţile sale componente şi cum se îmbină acestea. Sunt prezentate, de asemenea, „reţete”, recomandări şi abordări pentru o prezentare cât mai eficientă şi mai interesantă a articolului, care să facă materialul cât mai atractiv şi vandabil pe o piaţă mass-media tot mai exigentă şi tot mai democratică, în sensul capacităţilor de exprimare şi diseminare a informaţiilor şi opiniilor.

Elevii înscrişi în clasele cu profilul filologie – jurnalism ale CN Onisifor Ghibu se vor confrunta cu două abordări, care funcţionează în paralel, de la chiar începutul cursurilor, abordări care derivă pe de o parte din realitatea programei-proiect, iar pe de alta, din existenţa unei platforme media iniţiate de subsemnatul, începând din 27 septembrie 2011 şi care funcţionează neîntrerupt până în prezent. Este vorba de o platformă pe structura unui blog, găzduită de Internet şi generată de o serie întreagă de imperative practice.

În primul rând, considerăm vital ca eforturile elevilor de documentare şi redactare a materialelor să se concretizeze în produse jurnalistice propriu-zise, care să se bucure de expunere mediatică. Un text care supravieţuieşte doar pe durata unei lecţii sau a unei ore de curs nu îşi împlineşte destinul pentru care a luat naştere şi care trebuie să ţină de informarea unui public-ţintă. Din această perspectivă s-a lansat platforma www.logopaper.com, într-un spaţiu pus la dispoziţie de WordPress, pe platforma gratuită www.logopaper.wordpress.com, apoi pe un domeniu achiziţionat, plătibil anual, care găzduieşte materialele scrise de elevi neîntrerupt din septembrie 2011 încoace. Această platformă asigură motivaţia constantă a elevilor de a contribui permanent la mobilarea acesteia cu materiale ce surprind în primul rând evenimente şi personaje din viaţa şcolii pe care o frecventează.

Dincolo de exerciţiul concret al jurnalismului, relevant el însuşi, activitatea pe acest blog asigură expunerea mediatică a activităţilor unei comunităţi şcolare şi profesionale semnificative nu numai numeric, ci şi calitativ, după o serie întreagă de criterii.

Apoi, textele înseamnă pentru elevi o mică zestre intelectual-creativă pe care pot s-o etaleze la absolvire, indicând-o la nevoie într-un CV sau recomandând-o ca activitate propriu-zisă, ieşind din limitele convenţionale scolastice ale funcţionării la şcoală în general, putând aşadar conta ca muncă de voluntariat sau experienţă de lucru.

Nu în ultimul rând, eforturile acestor elevi înseamnă o receptare obiectivă, lipsită de orice agendă ascunsă, a vieţii comunităţii intelectuale, artistice, sportive, culturale şi civice ale şcolii; nicio ipotetică viitoare cronică a Colegiului Național Onisifor Ghibu Oradea nu se va putea scrie fără a se ţine seama de aceste materiale semnate de elevii care l-au animat.

Intenţiile platformei LOGOPAPER intră şi în secvenţele ulterioare de existenţă ale elevilor – în speţă, cursuri postliceale, profesionale şi universitare, ca şi angajarea pe piaţa muncii. În acest scop, o secţiune importantă a materialelor are ca tematică informaţii ce privesc inserţia pe piaţa muncii, abordările vocaţionale, orientarea profesională. Din acest punct de vedere, LOGOPAPER se doreşte un ghid creditabil pentru toţi absolvenţii, fie ei ai Colegiului Național Onisifor Ghibu, fie ai altor unităţi de învăţământ.

În spiritul dezvoltării tehnologice şi transformărilor ameţitoare din domeniul mass-media, am iniţiat şi o platformă sub formă de e-book, LOGO TIMES, conţinând selecţii de materiale de pe LOGOPAPER. Cei interesați o pot răsfoi online, şi-o pot stoca pe suport digital sau şi-o pot tipări singuri, la orice unitate cu tehnică de print. În data de 11 noiembrie 2014, acest periodic lunar a fost înscris în Registrul Bibliotecii Naţionale României, atribuindu-i-se numărul ISSN 2392-8948. Pe oricine semnează în acest periodic, acest fapt îl aduce mai aproape de recunoaştere, validare şi, de ce nu, consacrare.

Activitatea desfăşurată împreună cu elevii claselor de jurnalism se bazează şi pe experienţa subsemnatului în presa românească, însemnând colaborări de peste 20 de ani cu platforme de presă locală (JURNALUL DE DIMINEAȚĂ, PC GAMES, CD FORUM, JURNAL BIHOREAN, BIHOREANUL), cu reviste cu circulaţie naţională (CONNECT, PHOTO MAGAZINE) şi cu edituri specializate cu precădere pe titluri de dezvoltare personală (EDITURA ELENA FRANCISC Bucureşti şi EDITURA CASA Oradea).

Prof. NICOLAIE ARDELEAN