LARISA: Vor apărea activități noi și vor dispărea altele

A absolvit Facultatea de Drept în 2001 și pe cea de Științe Politice și Științele Comunicării în 2003. Ulterior a profesat ca și consilier juridic până în 1 februarie 2006, când a promovat examenul pentru accesul la profesia de avocat.

mircea chebeleu

Av. MIRCEA CHEBELEU

Pe parcurs a dobândit calitatea de mediator și, mai recent, pe cea de practician în insolvență. Este vorba despre Mircea Chebeleu.

Dacă este specializat într-un anumit domeniu este o întrebare ce implică o autoevaluare care, de cele mai multe ori, și nu doar în cazul său,  e subiectivă. Consideră că nu este în măsură să se autoaprecieze ca fiind specialist într-un anumit domeniu, dar poate să afirme că și-a concentrat activitatea în sfera dreptului corporatist și al litigiilor dintre profesioniști.

Dânsul afirmă că pandemia cu care avem de-a face în momentul respectiv este  într-adevăr o situație specială, care a generat o diminuare semnificativă a activității instanțelor de judecată și implicit a avocaților litiganți. Pe de altă parte însă, legislația specială adoptată în această perioadă a necesitat o creștere a activității de consultanță juridică susceptibilă de a fi făcută cu ajutorul mijloacelor de comunicare modernă.

Având o fire optimistă și plăcându-i să găsească aspecte pozitive în orice situație, vede obligația de a sta acasă ca pe o oportunitate de a învață lucruri noi. „Mi se pare evident că pierderile economice înregistrate acum vor genera o schimbare semnificativă a modalității de a face afaceri, cu apariția unor activități noi și dispariția altora. Îmi doresc, ca noua realitate să nu mă prindă nepregătit”, ne-a mărturisit dânsul.

Acesta este de părere că, în condițiile în care avocatura e o profesie independentă, formal nu s-a schimbat nimic în modalitatea în care sunt plătiți avocații. Ei continuă să perceapă onorariile negociate cu ocazia încheierii contractelor de asistență avocațială.

Sigur că, în condițiile în care mulți agenți economici și-au întrerupt / suspendat activitatea, numărul acestor contracte s-a redus semnificativ și implicit și veniturile.

Fără să omitem să facem referire la „oficii”, o activitate de asistență juridică obligatorie acolo unde obiectul cauzei și posibilitățile materiale reduse ale unora impun desemnarea unor avocați din oficiu. Acolo veniturile se asigura din fondurile Ministerului Justiției.

Mircea Chebeleu are puterea sa recunoască faptul că nu știe situația actuală concretă a avocaților stagiari. În mod normal, ei sunt plătiți de avocatul coordonator, în baza contractelor de colaborare, și își completează veniturile din activitatea de oficii descrisă anterior. Cu siguranță nu au o situație economică de invidiat în această perioadă, dar are certitudinea că organele de conducere ale profesiei fac tot posibilul pentru sprijinirea acestora.

 

Ce înseamnă ordonanță militară

Poate unii vă întrebați care este diferența între o ordonanță simplă, una de urgență și una militară.

Domnul Mircea Chebeleu ne-a răspuns la această întrebare pornind de la prezumția că cei care vor citi acest material sunt familiari cu noțiunea de separație a puterilor în stat și de delegare legislativă.  Parlamentul este instituția deținătoare a puterii legislative cu atribuții în a emite legi. Faptul că Guvernul emite din ce în ce mai multe ordonanțe, devenind un actor important în materie de legiferare, reprezintă o realitate nu doar a spațiului politic românesc, ci și a celorlalte țări europene.

Pentru ca Guvernul să poată emite o ordonanță simplă, este necesar ca Parlamentul să adopte o lege de abilitare care va prevede cu exactitate domeniul viitoarei ordonanțe simple. Ordonanța simplă nu poate fi niciodată în domenii care fac obiectul legilor organice!

În cazul ordonanţei de urgenţă, nu este necesară intervenţia prealabilă a Parlamentului pentru ca Guvernul să o poată emite. Totuşi, ordonanţa de urgenţă impune existenţa unor situaţii deosebite şi respectarea anumitor elemente sine qua non.

Guvernul poate emite ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, iar urgența trebuie să fie motivată în cuprinsul acestora. Ordonanţele de urgenţă pot fi emise în domeniul legilor organice, cu excepţia domeniului legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.

Ordonanța militară este folosită pentru a pune în concret în aplicare măsurile prevăzute de OUG 1/1999 (adoptată prin Legea nr. 453/2004) și de decretul prezidențial prin care se instituie starea de urgență. În concret, actul normativ anterior menționat prevede ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, autorităţile (autorităţile militare şi alte autorităţi publice, prevăzute în decretul de instituire a stării  de urgență) pot emite ordonanţe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii.

Important de ținut minte e că ordonanța militară poate fi dată abia după emiterea decretului prezidențial prin care se impune starea de urgență.  Sigur că regimul juridic al ordonanțelor militare respectiv caracterul acestora de act administrativ normativ (și implicit posibilitatea de a fi atacate la instanța de contencios administrativ) sunt subiecte foarte interesante însă și grele în același timp, excedând scopul acestui material. Cu atât mai mult cu cât, în lipsa unei doctrine, chiar și în mediul juridic au apărut puncte de vedere divergente.

 

Viitorul avocaturii

Cât despre viitorul meseriei de avocat, dânsul susține că viitorul e al tehnologiei, iar actul de justiție în general (și avocatura în special, mai ales activitatea de consultanță) nu poate face abstracție sau ignora acest aspect, existând deja tehnologia care să permită desfășurarea on line a ședințelor de judecată. E nevoie doar de mici ajustări legislative și activitățile juridice se vor muta din sala de judecată în on line.  Cine ignoră acest aspect și nu e la curent cu noile aplicații de comunicare va avea de pierdut.

Avocatul este de părere  că, deși impuse de autorități și sancționate aspru, trebuie să înțelegem ca măsurile au ca finalitate prevenirea răspândirii COVID 19 și implicit protejarea stării noastre de sănătate.

„În acest context, aș vrea ca cei care ne citesc să înțeleagă că acestea (măsurile) au în principal o componentă preventivă și abia în subsidiar una sancționatorie. Haideți să respectăm legea pentru a ne menține starea de sănătate și nu doar pentru a evita eventuale sancțiuni.”

Strict cu privire la contravenții, e important de menționat în primul rând că limitele amenzilor au fost majorate semnificativ și că, în al doilea rând, a fost anulată posibilitatea de a plăti jumătate din minimul special al amenzii (art. 29 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2020 făcând referire la jumătate din cuantumul amenzii aplicate și nu la minimul special).

Mai mult, în forma actuală (modificată prin O.U.G. nr. 34/2020) art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 1/1999 permite aplicarea și unor sancțiuni complementare importante, ca de exemplu confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului în anumite spații, suspendarea temporară a activității etc.

Nu e lipsit de importanță că alineatele (1) şi (2) ale articolului 3 din Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, au fost modificate prin Ordonanța militară nr. 5/2020 în sensul transformării în infracțiune a faptei de părăsire a carantinei fără aprobarea autorităţilor.

 

Stați în casă!

Sancțiunile contravenționale pot fi contestate, iar în cazul faptelor susceptibile de a fi încadrate ca infracțiuni acestea vor fi instrumentate cu respectarea garanțiilor și prezumțiilor prevăzute de lege.

În cazul în care cineva se află într-o situație care nu se încadrează în cele 10 poziții din declarația de propria răspundere, domnul Mircea Chebeleu declară că răspunsul este cât se poate de simplu: să stea în casă!

Pe de altă parte, acesta ne mărturisește că se află la vârsta la care înțelege ca autosuficiența e inamicul public numărul unu. Indiferent de realizările pe plan material sau profesional, avem obligația să ne documentăm zilnic și să diversificăm domeniile de interes. Tehnologia schimbă realitățile sociale iar noi avem obligația să ne adaptăm la acestea. Cine nu se adaptează la prezent rămâne ancorat în trecut, iar dezvoltarea personală e o necesitate și nicidecum un moft.

Are vârsta la care a reușit să înțeleagă că s-ar putea să nu aibă dreptate de fiecare dată.

Are vârsta la care înțelege că de la fiecare persoană pe care o întâlnim avem ceva de învățat.

Are vârsta la care înțelege că și eventualele experiențe negative, dacă sunt bine gestionate, pot avea implicații pozitive pe termen lung.

„În condițiile existenței unei pandemii nu pot decât să doresc tuturor multă sănătate. E momentul să avem încredere în autorități și să înțelegem că, în ciuda unor necorelări inerente acestor condiții, au luat cele mai bune măsuri posibile pentru a ne proteja”, a transmis domnul Mircea Chebeleu tuturor cititorilor.

Invitatul nostru își exercită activitatea în cadrul Cabinetului Individual de Avocat Chebeleu Mircea și poate fi contactat telefonic (0755 080 081), pe e-mail: chebeleumircea@yahoo.co.uk sau prin intermediul oricăror aplicații electronice (Zoom, Google Duo, WhatsApp, Messenger, Viber).

LARISA BĂRCUI barcuigiorgiana@gmail.com

larisa barcui

LARISA BĂRCUI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: