Cea mai frumoasă osteneală

Untitled design

MIRON COSTIN (30 martie 1633 – octombrie/decembrie 1691) a fost boier, diplomat, om politic și istoric al Principatului Moldovei. Erudit, cunoscător de limbi străine, Costin a lăsat o operă valoroasă istoric, documentar şi literar. De neamul moldovenilor este cartea de căpătâi a Şcolii Ardelene. Prefaţa enumeră scopurile lucrării: a) afirmarea etnogenezei pentru „lăcuitorii ţării noastre, Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românii din ţările ungureşti, care toţi un neam şi odată descălecaţi sântu”; b) conştientizarea valorii documentului scris: românii trebuie să-şi cunoască istoria, „toate alte ţări ştiindu începuturile sale”; c) dezminţirea unor copişti ai cronicii lui Ureche; d) refacerea istoriei Moldovei de la primul descălecat; e) elogiul lecturii: „Nu este alta şi mai frumoasă şi mai cu folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor”. (medalion ADINA VESA)

România. Un cuvânt frumos, rotund, ce împlineşte anul acesta o sută de ani. Un cuvânt cât o ţară. Dacă ne-am închipui România ca un câmp de stele, am vedea că sunt aştri care luminează cu o strălucire aparte, rămânând pe acest câmp boltit în chip de Steaua Nordului. Aceşti aştri ce ne dau altitudinea, direcţia şi steagul poartă numele acelor oameni remarcabili ce alcătuiesc Panteonul spiritual al României. Până în ultima zi a celebrării Centenarului Unirii, elevii Liceului Onisifor Ghibu îi vor aduce aproape de noi. (conf. univ. dr. Ramona Novicov)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: