Proiectul Ghibu Zero Waste

Pentru a realiza un echilibru între aspirațiile elevului ca individ în societate, mediul social de care depinde și prin care se definește și contextul, în cazul nostru școala, Colegiul Național Onisifor Ghibu Oradea, care permite realizarea de sine, s-au desfășurat în cadrul proiectului Ghibu Zero Waste! diverse activități în care s-au implicat peste 100 de elevi, coordonați de reprezentanți ai Consiliului Elevilor Colegiului și cadre didactice.

Foto: Alina Luncan

Rolul școlii în contextul dezvoltării durabile al elevilor este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru ei ca cetățeni de acum, dar și pentru ei ca generație viitoare.

Printre obiectivele urmărite putem mentiona: dezvoltarea unor trăsături morale și competențe specifice în ceea ce privește dezvoltarea durabila; stabilirea unor obiective în ceea ce privește consumul responsabil; stabilirea unor ținte pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.

Fotogalerie: Alina Luncan

Cele mai îndrăgite activități au fost vizionările de filme educative, temele alese fiind cu impact, activitatea Reporter Ghibu, în cadrul căreia elevii împărțiti în echipe au consiliat cetățeni din proximitatea școlii în calcularea amprentei ecologice și de carbon.

Au realizat un pliant prin care au dat sfaturi pentru un consum responsabil și ulterior acest pliant a fost distribuit în comunitatea locală.

Foto: Alina Luncan

Urmează alte activități atractive!

Prof. ALINA LUNCAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: