Experiența Erasmus pentru ghibiști continuă!

Numeroasele proiecte Erasmus câștigate de Colegiul Național Onisifor Ghibu din Oradea ajută această instituție să se dezvolte continuu. După parteneriatul din proiectul DECH, după derularea și încheierea cu succes a proiectului ODC, în timpul derulării proiectului Feeling Blue? Go Green! și a proiectelor VET pentru elevii claselor de matematică – informatică,  s-a derulat primul an din cadrul Acreditare Erasmus, Domeniul Educație Școlară, nr. proiectului 2021-1-RO01-KA121-SCH-000006998, tema activității: Cyberbullying.

Tema primului an actuală, necesar a fi aprofundată, a stârnit preocuparea conducerii școlii și astfel s-a născut ideeea de a colabora împreuna cadre didactice, elevi, părinți și comunitatea locală spre combaterea acestui fenomen. Pe parcursul acestui an, 40 de elevi cu profesori coordonatori împărțiți în doua grupe  – prima grupă de 20 elevi si trei profesori au participat la activități pe tema proiectului la Praga în aprilie 2022, grupul doi cuprinzând alți 20 de elevi si trei profesori au participat la alte activități în Istanbul în luna octombrie 2022, plus 20 de cadre didactice împărțite de asemenea în doua grupe au urmat cursuri de perfecționare în lunile iulie si august la Nisa, respectiv Antalia, toți coordonați de dna prof. Lucia Cighir, manager proiecte Erasmus în instituția noastră.

Printre cadrele didactice care s-au perfecționat în grupa de la Nisa am avut oportunitatea de a mă afla și eu. Am parcurs o săptămână de cursuri intense, interesante și extrem de utile, susținute de grupul Anatolia Educațion prin formatoarea Yildiz. Am fost nerăbdătoare să împărtășesc toate cunoștințele și experiența acumulate cu elevii și părinții clasei a VI-a B, clasă la  care sunt dirigintă, precum și cu elevi și colegii din școală.

În acest scop, am conceput un calendar de activități care se vor desfășura pe întreg anul școlar 2022 – 2023. În lunile septembrie – octombrie am susținut câteva lecții de dirigenție cu această temă, lecții în care am realizat prezentări, jocuri de rol, scenarii și cazuri de dezbătut și argumentat. Am realizat apoi un chestionar în oglindă, care se adresează elevilor și părinților deopotrivă, chestionar pe care l-am aplicat la un lectorat cu părinții clasei VI B și în paralel elevilor clasei. În urma interpretării acestor chestionare, a reieșit că părinții cunosc relativ puțin cunoștințele și activitatea online a copiilor, că au nevoie de informare pentru a putea controla și proteja  acest lucru, iar elevilor le sunt utile aceste activități de informare.

În modulul următor, pe durata lunilor noiembrie – decembrie, intenționăm să desfășurăm activități la nivelul școlii pe cicluri de învățământ. Elevii claselor primare, coordonați de doamnele profesor pentru învățământul primar Costolaș Laura și Pașcalău Simona, vor organiza un concurs între clase în care fiecare clasă care va dori să participe va realiza un pliant, o planșă prin care va transmite mesajul clasei împotriva bullying-ului și a cyberbullying-ului.

La nivelul claselor de gimnaziu, subsemnata, împreună cu dna director Bucur Livia, dna consilier școlar Belbe Ionela și doamnele diriginte ale claselor de gimnaziu care au fost la cursurile de perfecționare, vom organiza un concurs de scenete, jocuri de rol, prin care un echipaj representant al clasei va prezenta și transmite mesajul clasei împotriva cyberbullying. Vom implica Consiliul Elevilor, prin persoana dlui presedinte, Negru Emanuel, să gândească și să realizeze activități destinate elevilor de liceu.

Toate aceste activități au menirea de a tranmite mesajul Colegiului Național Onisifor Ghibu  – ZERO TOLERANȚĂ BULLYING / CYBERBULLYING și de a implica cât mai mulți elevi, părinți, cadre didactice în acest demers.

prof. DANA MARINĂU

Prof. DANA MARINĂU. Sursă foto: arhiva logopaper.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: