ANDREEA MOZA: Atitudini pentru vremuri mai bune. Plus AUDIO

În cursul orelor, pot apărea uneori situații de conflict între profesori şi elevi, care nu se gestionează întotdeauna într-o manieră fericită. E bine de ştiut că datul afară de la ore poate atrage consecințe destul de grave.

Abaterile de comportament ale elevilor se pot manifesta în multe feluri: gălăgie la oră, răspunsuri impertinente, întârziere la ore din motive nejustificate, bullying şi nerespectarea regulamentului şcolar.

Potrivit  materialului Datul afară de la ore sau exmatricularea elevilor poate avea costuri foarte mari, apărut pe  Edupedu.ro, „profesorii care își organizează timpul astfel încât să dezvolte relația cu fiecare elev în parte şi îşi manifestă aprecierea față de aceștia au mai multe şanse să păstreze un comportament adecvat în clasă.

Este important să se cunoască sancțiunile pe care un elev le poate primi în caz de abateri disciplinare: observaţie individuală,  mustrare scrisă,  retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învățământ, preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Aceste sancțiuni sunt prevăzute în Statutul Elevilor.

I-am solicitat şi domnului director al Colegiului Naţional Onisifor Ghibu o declarație.

 

Directorul CN Onisifor Ghibu Oradea, prof. Iulius Timar. Foto: DIANA OSVALD

„Nu mi se pare normal să scoți elevul de la ore. Cadrul didactic are rolul de a încerca să educe elevul, nu numai de a-l învăța engleză, matematică etc. Da, am avut cazuri de exmatriculare de când sunt director, însă în altă şcoală”, ne-a declarat dl prof. Iulius Timar.

„Consider că datul afară de la ore nu este o soluție. Profesorul poate aplica alte metode pentru a reglementa un anumit comportament,” ne-a declarat un elev, care a preferat să îşi păstreze anonimatul.

 ANDREEA MOZA

ANDREEA MOZA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: