Oportunități de mobilitate pentru elevi

După cum v-am promis într-un material anterior, Stagii de pregătire în Uniunea Europeană. VIDEO, revenim cu detalii privind o parte a programelor acreditate, de care Colegiul Național Onisifor Ghibu urmează să beneficieze în următorii ani.

Aceste informații ne sunt oferite de dna Alina Luncan, profesor de informatică al școlii noastre, inițiatorul mai multor proiecte.

Acreditare Erasmus+, KA120 (2021-2027), în domeniul VET pentru specializarea Matematică – Informatică, Intensiv Informatică

Principala activitate a scolii noastre este sa asigure o educație de calitate. Grupul-ţintă al viitoarelor proiecte câștigate în urma acreditării școlii, în domeniul VET, este format din elevi de la specializarea Matematică – Informatică, Intensiv Informatică, elevi care, la sfârșitul studiilor, vor obţine calificarea de ajutor analist programator.

Conform calificării, ei trebuie să dețină competente de operare pe calculator și de nivel mediu de programare, care ar trebui să le faciliteze accesul pe piața muncii sau continuarea studiilor, urmând să se perfecționeze atât în domeniul pregătirii de specialitate, cât și în cel al limbilor străine, al dezvoltării de competențe și abilități specifice locului de muncă.

Experiența școlii dobândită în implementarea proiectelor Erasmus+ a crescut de la an la an. Astfel, în prezent derulăm doua proiecte Erasmus+, KA102, VET, Dezvoltarea competențelor IT prin intermediul programării jocurilor și Eurocompetențe pentru șanse sporite de competitivitate și o carieră de succes. Un alt proiect, Stagiu european pentru dezvoltarea competențelor și abilităților de realizare a paginilor web, este finalizat. La elevi, în general, există o cerință pentru participarea la activități din proiecte și înscrișii au fost foarte dedicați.

Prof. ALINA LUNCAN. Sursă foto: arhiva personală

În ceea ce privește proiectul derulat sau cele în implementare, am observat, destul de multe beneficii sau achiziții, aș putea spune, la elevi. Enumăr aici câteva:

– creșterea nivelului de pregătire culturală a elevilor și profesorilor implicați, modificări de mentalitate referitoare la unele probleme europene;

– apariția unor schimbări în ceea ce privește dezvoltarea personală a elevilor; au devenit mai responsabili, mai receptivi, mai capabili să se descurce în anumite împrejurări, au mai mult curaj să abordeze anumite aspecte ale vieții;

– apariția unor schimbări de comportament în sens pozitiv, prin dezvoltarea comportamentului la locul de muncă, creșterea nivelului de adaptare la situații noi, însușirea unor mentalități moderne, care au condus la o mai bună pregătire a participanților pentru viață;

– nivel mai bun de cunoaștere și utilizare a limbilor străine, la profesorii și elevii implicați în proiect, dar și a celorlalți elevi, deoarece sunt interesați să învețe o limbă străină pentru a putea participa și ei în viitor;

– au crescut rezultatele la examenele de competențe digitale și lingvistice pe care elevii le-au susținut la bacalaureat;

– elevii de la Matematică – Informatică, stagiarii, au realizat acolo aplicații pe care le-au folosit în cadrul susținerii examenului de atestat, cel de calificare profesională. Toate aplicațiile realizate în mobilități sunt modele de bună practică și adunate într-un ghid pentru restul elevilor care nu au participat.

Experiența care reiese de mai sus ne va fi de ajutor în următorii șapte ani și implementarea viitoarelor proiecte va urmări aspecte importante. De exemplu, o educație permanentă, care va duce la o dezvoltare durabilă și la o coeziune socială în contextul globalizării mondiale, al creșterii concurenței internaționale, ca urmare a aderării și integrării în Uniunea Europeană, a impactului de noi tehnologii asupra societății, precum și a pregătirii educabililor pentru a face față unei evoluții în carieră într-o lume aflată în rapidă schimbare.

Dezvoltarea strategică în viitor a instituției noaste, prin competențele și experiență pe care o vor dobândi elevii și pe care o vor împărtăși și altora, va avea un efect benefic în mai multe planuri, în special în cel al formării resurselor umane, fie elevi, fie profesori.

În vederea participării la proiecte, elevii vor susține o probă de selecție / nivel de studiu, în care vor fi testate cunoștințele de limbă engleză, de informatică și un interviu care va viza cunoștințe despre țările unde vor efectua mobilitatea, puterea de concentrare ș.a.

Pentru satisfacerea nevoilor identificate în raport cu activități de mobilitate, școala noastră și-a propus obiective strategice care sunt în strânsă legătură cu această specializare, Matematică –Informatică, Intensiv Informatică, fiind singura la care se desfășoară activități practice și la care există o calificare profesională.

Prof. ALINA LUNCAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: