ALEX & BIANCA: Postul în zile de foc

Postul Crăciunului a început în data de 15 noiembrie și ține în 24 decembrie.  Pentru a ne vorbi despre importanța acestuia pentru viața creștinilor, am rugat câțiva oameni care slujesc biserica în diferite feluri să ne vorbească despre acest subiect.

Preotul  Cătălin Călinescu, consilier pentru patrimoniu şi construcţii bisericeşti, a binevoit să ne spună următoarele:

Pr. CĂTĂLIN CĂLINESCU

„Multă  lume cunoaște definiția postului doar pe jumătate, și anume că postul este o abținere de la alimente de origine animală. Însă, dacă ne oprim cu definiția în acest punct, vom consta că nu facem altceva decât să ținem o dietă. Completarea definiției postului creștin ne spune clar că trebuie să ne abținem și de fapte rele, gânduri necurate, cuvinte nelalocul lor.  Acesta este postul creștin: adoptarea unui stil de viață creștinesc, trăirea după normele morale predate nouă de către Tatăl ceresc prin Sfânta Scriptură, trăirea iubirii în sine, pentru sine, pentru semeni și pentru Dumnezeu.

Necesitatea  postului pentru om este menționată în Sfânta Scriptură, la Cartea Facerii, în care se relatează despre porunca dată de Dumnezeu, din iubire, primilor oameni, și anume să mănânce din toți pomii,. dar de Pomul cunoștinței binelui și răului să nu se atingă, căci vor muri negreșit.

Așadar, omul primise postul ca lege morală, ca o sugestie de adoptare a unui stil de viață sănătos ce prevedea să nu mănânce anumite alimente, dar, mai cu seamă, să-L asculte pe Dumnezeu.

Știm cu toții ce anume relatează Biblia despre urmările neascultării de Dumnezeu a primei perechi de oameni: izgonirea din Rai și închiderea lui, până la venirea unui Mântuitor. Revenirea în Rai ne-a adus-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin Întruparea, Patimile, Moartea și Învierea Sa din morți. Nu trebuie decât să-L ascultăm pe Dumnezeu, Care ne iubește, ne vrea binele și ne dorește lângă El.

Postul, în zilele noastre, zile «de foc» pentru întreaga omenire, este mai mult decât o necesitate. Zilele de izolare, trăirile pe care le resimte omul separat de societate, pot să-i aducă acestuia căderea în depresie, stresul,  zbuciumul lăuntric, pentru care nimeni nu este niciodată pregătit. Din moment ce la baza postului stă iubirea, apelarea la post poate și trebuie să însemne o întoarcere le origini, acolo unde omenirea a fost creată de Dumnezeu din iubire și pentru iubire.

Postul nu se ține numai pentru propria persoană. El este întâi de toate o împărtășire a ceea ce este mai bun în noi către ceilalți. Țin post copiii pentru sine și părinți, părinții pentru bunici, călugării si preoții pentru întreaga comunitate.

Iată, așadar, o întâlnire a noastră, deși nu fizică, așa cum ne-o dorim, ci o întâlnire spirituală a unuia cu celălalt, o împărțire a iubirii. Ce poate să fie mai de folos pentru om decât radierea sufletului său în alt suflet?

Întreaga Creștinătate intră într-o minunată perioadă începând cu data de 15 noiembrie. Ne pregătim sufletește să-L întâmpinăm pe Pruncul Iisus Hristos, așa cum, odinioară, cu nădejde L-a întâmpinat Dreptul Simeon la ușa templului. Ușa templului este pentru noi ușa sufletului, speranța noastră în mai bine este susținută tocmai de post. Așadar, trăirea după voia lui Dumnezeu, adoptarea postului ca stil de viață creștinesc sunt razele speranței, a nădejdii că cele rele se vor duce și se vor întrezării zorii liniștii, păcii și a iubirii în comunitate.

Să ne rugăm unii pentru alții, să ținem post unii pentru alții și astfel vom putea socializa întâi spiritual, și apoi și fizic, așa cum ne dorim cu toții!”

au consemnat ALEX DAVID și BIANCA CERNEAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: