Barcelona. Our Digital Classroom

În perioada 12 – 16 iulie 2021, după un an amânare din cauza situației pandemiei SARS COV19, am participat la un proiect KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA101 – School Education Staff Mobility (proiect de mobilitate în domeniul educaţiei școlare – Acţiunea-Cheie 1), din cadrul programului Erasmus+, derulat prin Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Acest proiect se adresează nevoilor de formare ale cadrelor didactice, iar grupa din care am făcut eu parte în urma selecției și-a desfășurat cursurile la Barcelona, având ca temă Super Teachers of the 21st Century.

S-a dorit ca prin acest curs să beneficiem de diversificarea și îmbunătățirea formării continue a cadrelor didactice în context digital, pentru o școală europeană, îmbunătățirea calității actului educațional, reducerea și preîntâmpinarea insuccesului școlar în rândul elevilor noștri, precum și creșterea prestigiului școlii noastre la nivel local, regional, național și european.

Fotogalerie: arhiva personală Dana Marinău

Condițiile de predare în învățământ în aceste vremuri în continuă schimbare m-au determinat să înțeleg tot mai mult necesitatea unei instruiri temeinice în domeniul digital, să încerc să-mi însușesc conceptele-cheie legate de alfabetizarea digitală în educație, să încerc permanent integrarea noilor tehnologii și a instrumentelor web în procesul de predare – învățare.

De asemenea, pentru a spori atractivitatea lecțiilor, am considerat că ar fi util să-mi îmbunătățesc abilitățile digitale și să caut soft-uri și programe eficiente pentru a obține cele mai bune rezultate în procesul de predare – învățare.

Toate aceste obiective consider că le-am atins prin participarea la acest curs, care s-a dovedit deosebit de atractiv, predat într-o manieră profesionistă de o profesoară trainer foarte bine pregătită, cu vastă experiență internațională în predarea cursurilor Erasmus. Domnia-sa m-a ajutat să mă familiarizez cu tendințele curente în domeniul utilizării Internet-ului și a noilor tehnologii în educație.

Pe lângă toate aceste competențe însușite la curs, componenta multiculturală și cea socială au fost și ele atinse, prin realizarea unor schimburi de experiență internațională cu colegi din alte țări, participanți și ei în proiecte de acest tip, precum și prin vizitarea unor atracții turistice în minunatul oraș Barcelona, prin recunoașterea culturii și civilizației spaniole.

Doresc să mulțumesc pe această cale conducerii colegiului și colegei noastre, prof. Lucia Cighir, coordonatoarea proiectului, care mi-a oferit această șansă, și sper că această frumoasă poveste începută aici să nu fie singulară.

Sursă foto: arhiva personală Dana Marinău

Am început să împărtășesc și colegilor de specialitate din județ, în cadrul consfătuirilor județene ale profesorilor de educație fizică și sport, experiența și cunoștințele acumulate la acest curs.

Prof. DANIELA MARINĂU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: