ANDREA BEATRIX: Fiecare picătură de apă contează

Azi, 22 martie, sărbătorim, a douăzeci și opta oară, una dintre cele mai importante sărbători de mediu, Ziua Mondială a Apei.

Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată la Rio de Janeiro, pe 22 decembrie 1992. În România, această zi se sărbătorește anual din 1993, obiectivul si rolul ei fiind, de a atrage atenția populației asupra problemelor de mediu.

Apa este comoara de preţ a Terrei, de aceea haideți să o sărbătorim așa cum se cuvine!

Moleculele de apă sunt alcătuite dintr-un singur atom de oxigen, legat de o pereche de atomi de hidrogen (formând formula H2O).

Doar o moleculă sau trei atomi, însă ce ar fi viața fără ele?

„Înger pe apă” © VIVIANA RAD

Apa este vitală pentru continuarea existenței vieții pe Pământ. E mai mult decât un simplu cuvânt! Ea are puterea magică de a da naștere tuturor lucrurilor, este un element indispensabil, pentru toate formele de viață! Până avem apă, există și viață! Dacă apa lipsește, viața devine o continuă competiție. De la cea mai mică plantă până la cel mai mare mamifer, cu toții avem nevoie de apă!

V-ați întrebat vreodată ce poate fi mai important decât apa pe care o bem și aerul pe care îl respirăm?

Și totuși, o neglijăm. Trecem cu vederea importanţa ei, poluarea acesteia fiind o problemă gravă, actuală cu consecinţe asupra noastră, a tuturor.

Prin poluarea apei înţelegem descompunerea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice, produsă direct sau indirect, care face ca apele să devină improprii utilizării. Substanţele poluante pot fi numeroase, producând un impact important asupra acestora și afectând toate ființele vii de pe această planetă.

Sursele care pot genera poluarea apelor sunt foarte multe, însă cea mai gravă și vizibilă amenințare la sănătatea planetei este poluarea cu plastic. Din păcate, acesta este peste tot; pe fundul mărilor, al oceanelor, pe malurile râurilor, în inima munților, chiar și în stomacul animalelor…Dacă în apă sunt multe substanţe solide, acestea o fac opacă la lumina soarelui, împiedicând fotosinteza.

O altă sursă de poluare a apei este poluantul artificial, de origine naturala (ţiţeiul, lignina, hidraţii de carbon etc.), care provine din prelucrarea substanţelor din rafinării (benzină, motorină, uleiuri, solvenţi) şi industriei petrochimice (hidrocarburi, detergenţi). Evacuate in apă, provoacaă daune, având ca efect oprirea proceselor aerobe, cu consecinţe foarte grave, distrugând organismele acvatice și determinând formarea unor gaze urât mirositoare, consumând oxigenul din apă.

Substanţele anorganice: metalele grele (Pb, Cu, Zn, Cr), clorurile, sulfaţii, conduc la mărirea salinităţii apelor, fac apa improprie consumului și au efecte toxice asupra organismelor acvatice.

Deversarea apelor uzate radioactive prezintă și ele pericole deosebite, din cauza acţiunii radiaţiilor asupra organismelor vii; la fel ca și nitraţii, pesticidele, insecticidele, fungicidele și coloranţii. Ele împiedică absorbţia oxigenului şi desfăşurarea normală a fenomenelor de autoepurare și fotosinteză, făcând-o nesigură și nepotabilă.

O altă formă de poluare atât a apei, cât şi a aerului este ploaia acidă. Uzinele de producere a energiei electrice scot produşi prin arderea combustibilului fosil (cărbune, gaz natural şi petrol). Dioxizii de sulf şi oxizii de azot cad in apă și pe pămant, reacționând cu apa şi cu alte substante chimice din aer, formând acidul sulfuric, acidul azotat şi alţi poluanţi. Ajunși în atmosferă, călatoresc sute de kilometri, şi se întorc pe pământ sub formă de ploaie, zăpadă sau ceaţă. Ploaia acidă îndepărtează substanţele nutritive din pământ și transformă lacurile într-un mediu care nu poate întreţine viaţa.

Energia calorică de la termocentrale și industrii, și ele aduc numeroase prejudicii. Ele împiedică dezvoltarea florei şi faunei acvatice. Din cauza creşterii temperaturii apelor, scade concentraţia de oxigen dizolvat, viaţa organismelor acvatice devenind dificilă.

La fel și fermele, și ele pot fi o sursă majoră de poluare, întrucât îngrășămintele, gunoiul de grajd și pesticidele ajung periodic în râuri și lacuri.

Chiar și oamenii pot fi o sursă directă de poluare. Folosim produse farmaceutice și, dacă nu sunt eliminate corespunzător, acestea pot ajunge în sol, râuri și lacuri, cu consecințe dăunătoare pentru viețuitoarele acvatice.

Având în vedere complexitatea acestui aspect, combaterea poluării apei impune luarea unor măsuri. Înainte de orice, e nevoie să oprim producția de plastic și să-l înlocuim cu materiale reutilizabile, prietenoase cu mediul. Trebuie să învățăm să contribuim la combaterea poluării cu plastic printr-un comportament responsabil (să înlocuim pungile din plastic de unică folosință cu sacoșe din pânză, să evităm produsele ambalate inutil în plastic), să gestionăm și să îmbunătățim procesul de colectare selectivă a deșeurilor, să nu se arunce si să nu se depoziteze pe malurile sau în albiile râurilor deșeuri de orice fel.

Riscurile scurgerilor pot fi reduse prin evitarea și restricționarea aplicării și utilizării pesticidelor în zonele identificate ca fiind vulnerabile, mai ales înainte de venirea ploilor torențiale; izolarea și păstrarea apei drenate într-o zonă de colectare; adaptarea lucrărilor solului pentru a maximiza înfiltrarea apei; curățarea gunoiului de pe plaje sau din râuri și oceane.

Trebuie sa construim baraje, zone de protectie a apelor, stații de epurare a apelor reziduale ale localităților, bazine speciale de colectare a deșeurilor și rezidurilor, pentru a împiedica deversarea directa a acestora în ape.

Prin respectarea acestor măsuri, putem evita răspândirea poluării și, astfel, viitorul va fi mereu curat și roditor.

Apa este cea mai vitală resursă a întregii lumi. Ne aparține tuturor, deci datoria noastră este de a o proteja!

ANDREA BEATRIX PODARU

ANDREA PODARU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: