Promovare proiect Erasmus

Condiţii de participare şi criterii de selecţie

 Proiect Our Digital Classroom”

2019-1-RO01-KA101-061519

arhiva marius dumiter

Sursă foto arhiva personală Marius Dumiter

 • utilizator independent al limbii engleze
 • profesori titulari ai liceului
 • spirit de echipa
 • initiativa si dorinta de implicare in toate sarcinile de lucru si activitatile proiectului
 • atitudine pozitiva, sociabilitate, deschidere catre nou
 • rezistenta la efort prelungit
 • interes pentru participarea proiect
 • dorinta de a disemina informatiile acumulate la curs(se vor preciza in scrisoarea de intentie )
 • interes pentru pregatirea stiintifico-metodica, dovedit prin participarea la seminarii, simpozioane, cursuri de perfectionare, concursuri, publicatii
 • implicare in proiectele regionale, nationale si internationale derulate de liceu in ultimii 5 ani precum si in activitati extrascolare si de voluntariat
 • disponibilitate pentru dezvoltarea profesionala continua
 • relevanta temei cursului in activitatea didactica desfasurata

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE LA PROIECT

 • cerere de înscriere
 • scrisoarea de intentie care sa includa motivatia participarii la curs si cum intentioneaza fiecare aplicant sa utilizeze informatiile dobandite in cadrul disciplinei predate
 • copie CI/pasaport
 • CV format Europass
 • copie dupa certificat lingvistic recunoscut international/diploma absolvire Facultate Filologie, specializarea Limba engleza: competente lingvistice de limba engleza minim A2
 • copie dupa certificat /diploma/adeverinta care atesta competente digitale minime (ECDL,IC3, etc).

 

 

CRITERII DE SELECŢIE

Criterii generale

 

 

Subcriterii Punctaj maxim Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare Punctaj comisia de contestații Observații
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă

(maxim 52 puncte)

Initiere/ participare la proiecte cu finanţare externă(inclusiv schimburi de experienţă sau mobilităţi) 7        
initiere/ participare la proiecte la nivel national 4        
initiere/ participare la proiecte la nivel judeţean 3        
initiere/ participare la proiecte la nivel local 3        
Rezultate si premii obtinute la olimpiade scolare

·         premii(I,II ,III) şi menţiuni la nivel internaţional :Premiul I-10 p, premiul II-9 p, premiul III-8 p,menţiune -7p, premiu special-5p,menţiune specială-4p

20

 

 

       
·         premii(I,II ,III) şi menţiuni la nivel naţional/interjudetean :Premiul I-8 p, premiul II-7 p, premiul III-6 p,menţiune -5p, premiu special-4p,menţiune specială-3p          
·         premii(I,II ,III) şi menţiuni la nivel judetean :Premiul I-6 p, premiul II-5p, premiul III-4p,menţiune -3p          
  Rezultate si premii obtinute la concursuri de specialitate aprobate de MEN

·         premii(I,II ,III) şi menţiuni la nivel internaţional :Premiul I-8 p, premiul II-7 p, premiul III-6 p,menţiune -5p, premiu special-4p,menţiune specială-3p

15        
  ·         premii (I, II , III) şi menţiuni la nivel naţional/interjudetean :Premiul I-6 p, premiul II-5 p, premiul III-4 p,menţiune -3p, premiu special-2p,menţiune specială-1p          
  ·         premii(I,II ,III) şi menţiuni la nivel judetean :Premiul I-4 p, premiul II-3p, premiul III-2p,menţiune -1p          
2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială – (max. 20 puncte) Autor/ coautor de auxiliare didactice cu ISBN 5        
Articole în reviste/publicaţii de specialitate înregistrate cu ISBN/ISSN – 1 pct/articol, maxim 2 2        
Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învăţământ 3        
Activitate susţinută la cercurile pedagogice ; 2p/ activitate- max 2 2        
Activitate de metodist,membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar , coordonator de cerc pedagogic 2        
Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, judeţene, naţionale şi / sau internaţionale 3        
Participarea la cursuri de perfecţionare în domeniu – 1 p/curs, max. 3 3        
3. Criteriul privind programele de formare profesională si activităţi extracuriculare

(maxim 14 puncte)

Implementare/coordonare programe de formare profesională 4        
Participare la programe de formare profesională – 1 punct/curs, max. 3 3        
Participarea la activităţi de voluntariat – 1 punct/act., maxim  2 2        
Indrumarea de formaţiuni sau elevi în domeniul de specialitate sau artistic, tehnico-ştiinţific sau sportiv 2        
Iniţierea/ organizarea / participarea la schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare 3        
4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională

(maxim 14 puncte)

Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ 8        
Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spațiilor unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare 2        
Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de unitate ( CA, CEAC, orar, serviciu pe scoala,proiecte) 2        
Realizarea de parteneriate instituționale 2        
  Total

100

       

Aceste informaţii ne-au fost comunicate de prof. Dana Marinău.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: