Our Digital Classroom

Cel de-al patrulea proiect Erasmus+ câştigat de liceul nostru este, de data aceasta, un proiect KA1 – Learning Mobility of Individuals – KA101 – School education staff mobility (proiect de mobilitate în domeniul educaţiei școlare – Acţiunea Cheie 1), din cadrul programului Erasmus+, derulat prin Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educației Naționale.

lucia cighir web

La sediul ANPCDEFP, la reuniunea de consiliere şi informare. Sursă foto: arhiva personală prof. Lucia Cighir

Acest proiect se adresează nevoilor de formare ale cadrelor noastre didactice, urmând ca, în urma procedurilor de selecţie care se vor desfăşura în lunile septembrie – octombrie 2019, un număr de 20 cadre didactice ale liceului nostru, reprezentând toate ariile curriculare, să participe la cursuri de formare profesională europene.

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu noile reglementari educationale instituite la nivel european si national. Comisia Europeana stipuleaza integrarea ICT in invatare, instruirea cadrelor didactice si a elevilor cu competente specifice, precum si dotarea scolilor cu infrastructura informatica necesara. In art. 244 din Statutul Cadrului Didactic se mentioneaza formarea si folosirea competentelor digitale in procesul educativ, de unde rezulta necesitatea instruirii cadrelor didactice in acest sens.

Obiectivele generale ale proiectului sunt diversificarea si imbunatatirea formarii continue a cadrelor didactice in context digital pentru o scoala europeana, imbunatatirea calitatii actului educational, reducerea si preintampinarea insuccesului scolar in randul elevilor nostri, precum si cresterea prestigiului scolii noastre la nivel local, regional, national si european. Am ales cursurile de formare ca sa adreseze un numar cat mai mare de nevoi ale cadrelor noastre didactice, dupa cum urmeaza:

– constientizarea conceptelor cheie legate de alfabetizarea digitala in educatie, in contextul invatarii mixte, cooperative si flipped classroom

– integrarea noilor tehnologii si a instrumentelor web in procesul de predare-invatare

– schimbul de bune practici in vederea utilizarii ICT pentru a spori motivatia, participarea, invatarea si spiritul intreprinzator al elevilor

– schimbul de experienta si bune practici in procesul de predare cooperativa si colaborativa precum si in creativitate si inovare

– imbunatatirea abilitatilor digitale prin aplicarea unei game variate de metode, programe soft si instrumente pentru predare-invatare

– proiectarea de jocuri si utilizarea jocurilor video in scop educational

– familiarizarea cu utilizarea iPad/tabletei/calculatorului/telefonului mobil in sala de clasa

– dezvoltarea activa si constructiva a interesului elevilor in folosirea la clasa a mediilor sociale

– familiarizarea profesorilor cu tendintele curente in domeniul utilizarii internetului si a noilor tehnologii in educatie

Alte obiectiveaale proiectului sunt si proiectarea si dezvoltarea unei biblioteci digitale cuprinzand proiecte de predare cu aplicabilitate la clasa – continuturi multimedia, resurse si lectii mixte, dar si transferul competentelor catre restul personalului didactic din institutie, prin asumarea rolului de formatori si sustinerea de sesiuni de multiplicare si valorizare a experientei de formare prin infiintarea de cursuri/cercuri optionale.

Vom reveni cu informaţii legate de procedura de selecţie şi conţinutul dosarului de candidatură.

Coordonator proiect,

prof. LUCIA CIGHIR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: