Libertatea cuvântului şi cetăţenia digitală

Societatea contemporană se confruntă cu diferite provocări generate de avalanșa de informații din domeniul social, politic, economic etc.

În general, o știre are scopul de a informa pe cititor asupra unui fapt, eveniment sau a unei realități concrete. Din păcate, sunt destul de multe situațiile în care informațiile lansate de mass-media au rol mai mult de a dezinforma decât a informa, de a induce în eroare, de a manipula opinia publică, de face propagandă pentru un scop ascuns etc.

Astfel de știri au existat dintotdeauna în istorie, ceea ce numim azi fake news a fost un instrument preferat al potentaților vremii, prin care aceștia urmăreau să-și realizeze un obiectiv numai de ei știut.

Cum depistăm știrile false? Cum putem să distingem „binele de rău”, în contextul avalanșei de știri false?

La o astfel de întrebare încearcă să răspundă programul Young Digital Leaders, dezvoltat de către Institutul pentru Dialog Strategic. La începutul lunii aprilie 2019 au participat la acest program de informare mai mulți profesori din școala noastră (printre care și subsemnata), program prin care se urmărește sprijinirea tinerilor prin intermediul cetățeniei digitale, a gândirii critice și aptitudinilor de alfabetizare media dincolo de clasă, astfel încât aceștia să poată devein lideri digitali responsabili. Pe parcursul lunii mai, profesorii respectivi au susținut mai multe sesiuni de informare a elevilor (cinci sesiuni).

Astfel, elevii clasei a VIII-a B au fost foarte implicați în aceste activități desfășurate în mai multe ore de Cultură Civică. Eiau fost puși în temă despre ce înseamnă „camera de ecou” şi „bule de filtru”, despre cum pot devein cetățeni flexibili prin a nu se lăsa „furați” de prejudecăți și stereotipuri, au înțeles că așa cum în comunicarea face to face este important tonul și limbajul folosit, tot astfel, pentru a comunica efficient, trebuie să știm că este important tonul și limbajul folosit și în mediul virtual.

De asemenea, elevii au fost informați despre drepturile și obligațiile ce le revin în comunicarea on-line, prin înțelegerea diferitelor tipuri de consimțământ, iar ultima sesiune a pus în valoare libertatea de exprimare pozitivă a propriilor opinii în mediul on-line, prin care fiecare din noi ne exercităm „cetățenia digitală”.

Activitățile s-au desfășurat sub forma unor dezbateri și expuneri problematizate, dar și a atelierelor de lucru, astfel fiind implicați fiecare în acțiunea de a-și exprima propunerile în rezolvarea unor studii de caz.

Prof. LIVIA IVAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: