BIŢIŞ & REŞTEA: Respectă femeia!

Dumnezeu este Creatorul celor văzute şi celor nevăzute. În cadrul creației, omul este capodopera lucrării divine.

El este singura ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și căruia, Dumnezeu i-a atribuit responsabilități care-l onorează pe om, ca exemplu putem aminti: stăpânirea peste creație, valorificarea resurselor naturale într-un mod eficient pentru societate, promovarea binelui.

Femeia nu a fost concepută de Dumnezeu ca să fie sclava bărbatului, ci dimpotrivă, bărbatului i se poruncește să o prețuiască și să se poarte cu ea cu înțelepciune, tandrețe și dragoste: „Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7).

Chiar dacă femeia poartă stigmatul omului păcătos, însuși Dumnezeu ridică statutul ei în Grădina Eden, în fața bărbatului și a „Șarpelui cel vechi” (Diavolul): Geneza 3:15, spunându-i acestuia că femeia îi va zdrobi capul: „Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânţa ta și sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.”

Prin femeie, Dumnezeu a îngăduit să se perpetueze specia umană și, prin naștere de copii, ea este mântuită atunci când, prin harul lui Dumnezeu își crește şi educă copiii în frica Domnului.

Înțeleptul Solomon, în cartea Proverbe, dedică femeii capitolul 31, care este, de fapt, o odă închinată femeii. Femeia despre care vorbește Solomon este modelul ideal pentru o femeie, care întrunește cele mai alese și nobile virtuți, ea știind să se relaționeze în mod plăcut şi eficient pe cel puțin cinci planuri: cu soțul, familia, societatea, Dumnezeu şi cu vecinii.

Femeia este slava bărbatului, punându-se accentul pe cinstea femeii.

Femeia creștină face cinste bărbatului ei, îl vorbește de bine, se îngrijește de nevoile lui, îi inspiră încredere; din cauza prestanței ei, barbatul ei este văzut „bine la porți”. Prin comportamentul ei, ea câștigă respectul semenilor ei, dar mai cu seamă a celor din casa ei. Soțul ei, adresându-i cuvinte de laudă: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

Domnul Isus, de asemenea, ridică statutul femeii într-o societate în care femeia era marginalizată. Onoarea de a-L fi văzut pe Domnul prima dată după înviere a fost dată de către Domnul Isus, tot femeii (Maria Magdalena și celelalte femei).

Întâlnim în Sfânta Scriptură femei cu chemări speciale, pe care Dumnezeu le-a folosit în momente de răscruce în istoria poporului evreu, cum a fost Debora (Judecătoarea); Rahav, care, cu toate că fusese o prostituată, Dumnezeu a introdus-o în arborele genealogic al Domnului Isus, datorită credinței ei ulterioare în Dumnezeu și ajutorul dat iscoadelor evreiești.

Iată, deci, că Dumnezeu nu se uită la trecutul omului, atunci când găsește căință, pocăința și credință. Pentru Dumnezeu contează mai mult ceea ce ești și ceea ce vei deveni în El. Iar în Biserica primară, unele femei au fost desemnate ca diaconițe, cu atribuții administrative.

dascalu

Prof. Lenuța Dascălu. Sursă foto: arhiva personală

Mulțumim doamnei profesoare de religie Lenuța Dascălu pentru sprijinul acordat la scrierea acestui material și contribuţia la descrierea statutului femeii în societatea de azi.

IOANA BIŢIŞ, IOANA REŞTEA

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: