MARIA PAȘCALĂU: Construiește-ți un viitor în jurnalism! (III)

Iată-ne ajunşi la cel de-al treilea episod al serialului Construiește-ți un viitor în jurnalism! În cele ce urmează, vă vom prezenta informaţii legate de examenul de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă, modul în care se calculează media de admitere şi o parte din bibliografia recomandată studenţilor de la specializarea Jurnalism.

jurnal02.jpg

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza mediei de admitere la facultate, rezultată în urma probelor și regulilor de concurs:

  1. Proba obligatorie – Concurs de dosare pe baza mediei de la Bacalaureat
  2. Proba opțională – Redactarea unui eseu cu temă impusă, pornind de la un citat la prima vedere.

Mai multe detalii despre procesul de admitere puteți afla accesând link-ul https://pfc.uvt.ro/admitere/admitere-licenta/

În cazul candidaților care nu doresc să susțină proba scrisă opțională, media de admitere la facultate este identică cu media de la Bacalaureat.

În cazul candidaților care susțin proba scrisă opțională, media de admitere la facultate se calculează după următoarea formulă: Media admitere la facultate = Media Bacalaureat x 70% + Nota la proba scrisă x 30%.

În bibliografia recomandată studenților de-a lungul celor trei ani de licență în Jurnalism se află titlurile de mai jos, care asigură familiarizarea cu cele mai importante genuri și principii de practicare a jurnalismului. Lor li se adaugă o serie de altele, pe domenii specializate (televiziune, online ș.a.).

Mihai Coman – Manual de jurnalism

David Randall – Jurnalistul universal

Yves Agnes – Introducere în jurnalism

doamna Adina Baya, Lect. Univ. Dr. în cadrul UVT, specializarea Jurnalism.

Doamna Adina Baya, lect. univ. dr. în cadrul UVT, Specializarea Jurnalism

ŢINEM SĂ MENŢIONĂM FAPTUL CĂ TOATE INFORMAŢIILE PE CARE VI LE PREZENTĂM NE-AU FOST OFERITE DE CĂTRE DOAMNA ADINA BAYA, LECT. UNIV. DR. ÎN CADRUL UVT, SPECIALIZAREA JURNALISM.

MARIA PAȘCALĂU

pascalau.maria99@gmail.com 

https://dindragpentrucultura.blogspot.com/?m=1

MARIA PASCALAU

MARIA PAȘCALĂU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: