Carnete de elev cu CNP

Din acest an şcolar carnetul de elev are o nouă rubrică ce va conţine CNP-ul elevului.

Conform HG 42/2017, din acest an şcolar „eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% la clasa a II-a, precum şi a legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului”.

carnet

Foto: NARCISA DĂRĂBAN

CITEŞTE INTEGRAL MATERIALUL Formatul carnetului de elev, schimbat de Ministerul Educaţiei. Din acest an, conţine CNP-ul elevului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: