Alege-ţi reprezentantul în Consiliul de Administraţie!

Consiliul Şcolar al Elevilor organizează alegeri pentru funcţia de reprezentant al elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii.

Condiţii şi acte necesare:

Art. 8. (1) Elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnați ca reprezentați ai elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ trebuie să aibă,la data alegerilor,vârsta de 18 ani împliniți.

(2) Nu pot fi aleși, ca reprezentanți ai elevilor, elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație;

b) au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani.

Art. 9. (1) Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor depun un dosar la comisia de concurs

(2) Dosarul conţine următoarele documente:

a) scrisoare de intenție;

b) copia cărții de identitate;

c) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (2).

Dosarele se depun la Ioana Vasile, în clasa XII C, urmând ca în 14.09.2018 candidaţii să îşi prezinte discursul în sala festivă a liceului, în pauza mare (9:50-10:10). Alegerile propriu-zise vor fi luni, 17.09.2018.

Aceste informaţii sunt aduse la cunoştinţa elevilor de către Ioana Vasile, preşedintele Consiliului Elevilor de la Liceul Onisifor Ghibu.

ioana vasile

IOANA VASILE

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: