ALISIA & IONELA: Încă un plus Colegiului Onisifor Ghibu

Proiectele Erasmus+ reprezintă o oportunitate atât pentru dascăli, cât și pentru elevi de a lua contact cu participanții la educație din alte sisteme, de a face schimburi interculturale, de a vizita și de a privi prin ochii celuilalt.

Vorbim, cu alte cuvinte, despre două acreditări Erasmus+ obținute de Colegiul Național Onisifor Ghibu, prin munca asiduă a două echipe de proiect, coordonate de doamna profesoară Lucia Cighir și de doamna profesoară Alina Luncan.

Pe de o parte, școala a obținut o acreditare în domeniul Educației școlare, pe de altă parte – în  domeniul VET (Vocational Education and Training),  conferințele desfășurându-se luni, 17.01.2022, la ora 15:00, în sala festivă a Colegiului.

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-si gândi strategic dezvoltarea.

Așadar, școala beneficiază de acreditare Erasmus+ în domeniul Educației școlare, valabilă în perioada 1.03.2021 – 31.12.2027.

Conferința s-a desfășurat în prezența unor invitați de prestigiu, inspectori directori și alți profesori ai școlilor din orașul nostru, invitați primiți cu căldură de colectivul profesoral al școlii-gazdă și de directorul Iulius Timar.

După o prezentare scurtă a celorlalte proiecte desfășurate de școală, coordonatoarea proiectului, prof. Lucia Cighir, oferă spectatorilor  detalii despre importanța unei astfel de acreditări, care permite profesorilor și elevilor deopotrivă să participe la mobilități finanțate, la schimburi de experiență și la activități de formare în domeniu.

Bugetul acordat primului an al acreditării, de 100.000 de euro, susține deplasările elevilor și profesorilor lor în vederea împărtășirii de experiențe constructive în țări europene, pe teme ca cyberbullying și job shadowing pentru echipa managerială.

Acreditarea Erasmus promovează  în mod activ incluziunea și toleranța, combaterea cyberbulling-ului, leadership, managementul clasei de elevi, protecția mediului și dezvoltarea competentelor personajului didactic auxiliar.

Prof. Lucia Cighir

Elevii vor putea participa dacă sunt vaccinați și dacă au o vârstă cuprinsă între 12-17 ani. Aceștia trebuie să aibă o abilitatea de comunicare în limba engleză nivel conversațional, experiență în derularea de proiecte educaționale judetene, nationale, europene, cunoștințe despre programul Erasmus+.  Elevii trebuie să își întocmească la timp dosarul cu toate documentele necesare, să participe la examenul de engleză și să înțeleagă că imaginea lor poate fi folosită în diverse activități și poate apărea în presă.

În plus, trebuie să fie disciplinați și să nu depășească zece absențe nemotivate. De asemenea, trebuie să își manifeste disponibilitatea de a lucra și în afara orelor de curs, de a participa la realizarea materialelor pentru diseminare și toate activitățile proiectului. E necesar să fie responsabili, sociabili și cu spirit de echipă.

Doamna profesoară Alina Luncan propune un plan de dezvoltare strategică pe termen lung în vederea dezvoltării instituționale în sistemul tradițional de învățare. Astfel, acest proiect este destinat elevilor de la profilul matematică-informatică intensiv informatică, ce vizează contactul cu piața muncii din alte țări, dezvoltarea unor abilități de viață multiculturală și socială. Acest proiect promovează dezvoltarea competențelor specifice paginilor web și facilitarea accesului a 120 de elevi la firme europene pe piața muncii în următorii cinci ani. Elevii vor participa la astfel de mobilități anual, în grupe de câte 24 de elevi, coordonați de trei profesori, mobilități ce se finalizează cu dobândirea calificării de ajutor analist programator. Se urmărește îmbunătățirea calității profesionale, a predării și integrării tehnologiilor în procesul educativ.

Beneficiind de aceste experiențe, tinerii văd cum funcționează și sunt organizate firmele în acest domeniu. Dincolo de aceste achiziții pe latura profesională, elevii își dezvoltă și latura personală, inteligența socială prin formarea unui comportament profesional favorabil încadrării pe piața muncii.

Echipa de proiect, coordonată de doamna profesoara Alina Luncan, formată din profesorii de informatică și susținuți de directorul Iulius Timar, va asigura standardele de calitate care se impun acestei acreditări.

Fiecare proiect Erasmus + vine cu propriile sale provocări și satisfacții, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, iar această acreditare aduce încă un plus colegiului nostru.

ALISIA UNGUR, IONELA STURZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: