Construiește-ți un viitor în Științe Socio-Umane! (I)

Așa cum v-am promis, aducem în fața voastră un prim episod al serialului „Construiește-ți un viitor în Științe Socio-Umane”. În acest episod vă vom prezenta câteva argumente în favoarea acestei facultăți și ce învață aici un student.

SOC02

Sursă foto: Departament Sociologie-Asistenta Sociala Facebook

În cadrul acestei facultăți se face cu adevărat un învățământ centrat pe student.

Argumentele aduse în favoarea acestei facultăți sunt următoarele:

  1. Toate programele de studii sunt acreditate.
  2. Există formare la toate ciclurile, inclusiv doctorat în sociologie.
  3. Există numeroase posibilități de mobilitate europeană prin programul Erasmus.
  4. Pregătirea practică este extinsă și foarte bine organizată și monitorizată, astfel că absolvenții acestei facultăți sunt familiarizați cu specificul muncii concrete. Pregătirea practică – prin integrarea studenților în firme, ONG-uri, instituții – este unul din punctele forte ale facultății.
  5. Facultatea are relații foarte bune cu posibilii angajatori, având numeroase parteneriate cu aceștia și ajungând adeseori la recrutare de absolvenți.
  6. Last, but not least, cursurile și seminariile se desfășoară în campusul principal, având acces imediat la cantină, la clubul studențesc, la cămine, la serviciile administrative etc.

Facultatea de Științe Socio-Umane din Oradea este una dintre facultăți mari ale Universității din Oradea, a treia ca mărime din universitate după numărul de studenți, ceea ce înseamnă că este și destul de diversă.

SOC01

Programele de nivel de licență sunt: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (inclusiv în limba maghiară și la forma de învățământ cu frecvență redusă), Sociologie, Asistență Socială, Resurse Umane și Psihologie.

În esență, fiecare program este format din discipline fundamentale și de specialitate, pe lângă care se predau discipline complementare.

Dacă ne uităm în lista disciplinelor vom observa că pregătirea studenți este organizata cam așa:

  1. pregătire teoretică fundamentală
  2. pregătire metodologică fundamentală
  3. pregătire de specialitate

Din anul II studenții pot alege pachete de discipline opționale.

Prof. univ. dr. Adrian Hatos

Prof. univ. dr. ADRIAN HATOS. Sursă foto: Adrian Hatos Facebook

Ţinem să menţionăm faptul că toate informaţiile pe care vi le prezentăm ne-au fost oferite de către domnul Adrian Hatos, profesor la Departamentul de Sociologie – Asistență Socială al Universității din Oradea. 

MARIA PAŞCALĂU

MARIA PASCALAU

MARIA PAȘCALĂU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: