Termină şcoala mai repede!

Ministerul Educaţiei a elaborat metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar. Legea educaţiei prevede că elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură şi purtare pot studia doi ani într-unul singur.

Elevii sunt motivati si in acest fel sa traga la note mari

Astfel, elevii care se înscriu în programul de parcurgere a doi ani de studii într-un an şcolar trebuie să îndeplinească, cumulativ, anumite criterii de selecţie, respectiv să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu “foarte bine”, pentru elevii din învăţământul primar şi minimum 9.00 pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, iar la purtare cel puţin 9.50 în cazul ultimei categorii.

Totodată, solicitanţii trebuie să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test, prevede metodologia MECTS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: