VLAD BOTIŞ: Despre pocăinţă. Plus VIDEO

Acest videoclip a fost realizat în colaborare cu Florin Mihocaş şi Alexandru Toader. Scopul său este de a distruge miturile şi stereotipurile legate de pocăinţă şi semnificaţia acestui cuvânt.

Mulţi înţeleg greşit termenul de pocăinţă ca fiind „întoarcere de la păcat”, însă aceasta nu este definiţia biblică a acestui cuvânt. După cum ştim, Noul Testament a fost scris în limba greacă, iar acest termen, „pocăinţă”, este tradus ca în această limbă, ca fiind cuvântul „metanoia”, care literalmente înseamnă „schimbarea minţii, înnoirea spirituală a minţii”.

Pocăinţa nu este un acces de remuşcări şi autocompătimire, ci o convertire, o recentrare a întregii noastre vieţi pe Sfânta Treime.  Căinţa nu înseamnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus, spre iubirea lui Dumnezeu, nu în urmă cu reproş, ci înainte cu încredere. Să priveşti nu ceea ce n-ai reuşit să fii, ci ceea ce poţi încă deveni cu harul lui Hristos.

Fiind ortodox şi începând să citesc Biblia în adevăratul sens al cuvântului, am început să înţeleg că Însuşi Dumnezeu, natura Lui, este dragoste (nu este un Dumnezeu mânios, nici sec, care-ţi numără păcatele pe degete, ci unul care din dragostea Lui pentru noi, ne îndeamnă să ne pocăim, să ne schimbăm mintea, să ne înnoim spiritual mintea cu privire la cine este El şi ce a făcut pentru noi, pentru a ne salva din păcat, pentru ca mai apoi să-L putem accepta ca Mântuitor şi Salvator personal), că răul din lume nu este datorită Lui, ci datorită nouă, a păcatului, şi dorinţei de a păcătui.

Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a alege şi a discerne răul de bine. Nu ne-a forţat şi nu ne va forţa niciodată să-L alegem pe El, să-l iubim. Ne-a dat frâu liber în luarea deciziilor. Nu ne-a creat ca nişte roboţi. Putem să alegem să trăim cu sau fără El. Totuşi, nu e tot una să trăieşti în lumină sau în absenţa ei: întunericul.

Poţi trăi în credinţă în Isus Hristos, acceptându-L, sau poţi să trăieşti după voia firii tale, în întuneric, făcând ceea ce crezi de cuviinţă, cum fac toţi cei ce nu-L doresc, cei care doresc absenţa Lui şi o viaţă despărţită de El , fiind înşelaţi de Vrăjmaşul nostru a.k.a. Satan, că Dumnezeu nu-i iubeşte, că au păcătuit prea greu ca să mai poată fi iertaţi.

Totusi, ştim că „plata păcatelor este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Iisus Hristos, Domnul nostru” (Epistola lui Pavel către Romani).

E atat de simplu, Evanghelia (Evanggelion) = Vestea cea Buna = Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a fost trimis ca să moară pentru toate păcatele noastre şi să învieze, arătând că jertfa lui de ispăşire este suficientă, suficientă pentru a-ţi ierta ţie toate păcatele, suficientă pentru a ne scoate din mizeria în care ne aflăm şi pe care am creat-o cu mâinile noastre, suficientă încât Dumnezeu Tatăl să ne considere neprihăniţi, găsiţi fără nici măcar o vină înaintea Lui datorită Fiului Său Iisus Hristos.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine va crede în El să nu piară şi să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3:16).

Pace!

VLAD BOTIŞ

VLAD BOTIŞ

VLAD BOTIŞ

Save

Save

Advertisements

2 comments

 1. Petru

  Aș mai avea si eu de zis ceva pe langă ce ai spus tu ( APROPO BETON ARTICOLUL , foarte frumos )
  Faptele Apostolilor 2 : 38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.”
  Faptele Apostolilor 3 : 19 „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”
  Marcu 2 : 17 „Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
  Marcu 1 : 15 „El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.”

  Like

 2. Petru

  POCAINTA este: 1. RECUNOASTERE a pacatului: 2. REGRET al pacatului: 3. RENUNTARE la păcat: 4. REPARARE a pacatului
  Pocăința este o schimbare a minții și a inimii. Pocăința nu înseamnă respectarea unor obiceiuri și tradiții. Pocăința este înțelegerea deplină a faptului că ne naștem, nu cu păcat, ci în păcat și doar Dumnezeu ne poate salva. A murit pentru fiecare dintre noi. Nu mai avem nimic de făcut, nu e nevoie să urcăm cine știe câte trepte, nu e nevoie să mergem în pelerinaj, nu este nevoie să facem nimic altceva decât să credem și să primim salvarea de la Dumnezeu. A crede doar că Dumnezeu există nu te face pocăit. Şi diavolul știe că Dumnezeu există, dar asta nu îl face pocăit.
  Iacov 2:19 „ Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci, dar şi dracii cred şi se înfioară.”
  Și dracii cred, dar asta nu îi face pocăiți. Este nevoie să îți dorești să Îl cunoști pe Dumnezeu, citind Biblia, care este Cuvântul Lui, și acceptând că suntem mântuiți doar prin El și nu prin faptele noastre bune.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: