Our Digital Classroom și deschiderea de perspective

Beneficiile participării la o mobilitate Erasmus+ sunt multiple, cu siguranță nu voi face aici o abordare exhaustivă. Perfecționarea continuă, formarea de noi abilități, adaptarea la conținuturile actuale, schimbul de experiență și multe altele sunt achiziții necesare unui cadru didactic care dorește să fie conectat la actualitatea procesului de învățământ.

Foto: Gheorghina Lemnian

O șansă în această direcție este participarea în proiectul Our Digital Classroom. Introducerea și utilizarea instrumentelor digitale în învățământ este un imperativ, în condițiile în care acest ”limbaj” este bine cunoscut, bine stăpânit și, cu siguranță, bine agreat de către elevi. În cadrul acestui proiect, un grup de profesori de la Colegiul Național ”Onisifor Ghibu”, Oradea a avut ocazia să participe, în perioada 26-30 iulie 2021, la cursul de formare ICT-Based Classes oferit de Anatolia Education la Paris.

Fiecare zi a reprezentat oportunitatea de a accesa diverse aplicații, în vederea integrării lor în activitatea didactică. Fie că e vorba despre Kahoot, Spin the Wheel, Mentimeter, Actionbound, Plickers, Powtoon sau Quiver, acestea pot fi utilizate în orice etapă a unei lecții, la orice disciplină sau nivel de învățământ: reactualizarea cunoștințelor, transmiterea noilor conținuturi, fixarea/consolidarea sau evaluarea. Dincolo de modul agreabil, antrenant și interactiv pe care folosirea acestor aplicații îl propune în procesul didactic, pe termen lung, elevilor li se va forma deprinderea de a folosi dispozitivele pe care le au la îndemână în manieră constructivă, accesând conținuturi care să-i ajute în propria formare.

Foto: Gheorghina Lemnian

Specificul psihologic al elevilor din ciclul primar de învățământ îl constituie caracterul ludic (învățarea prin joacă) și cel al gândirii concrete (care necesită operarea cu obiecte, imagini). Crearea unor activități folosind aplicațiile poate satisface simultan cele două caracteristici, oferind astfel garanția unor învățări/asimilări/înțelegeri de succes.

Foto: Gheorghina Lemnian

Mai mult decât aspectul instructiv, participarea la aceste cursuri a căpătat multe valențe formative: schimbul de experiență cu profesori proveniți din școlile europene participante, dezvoltarea abilităților de comunicare, dezvoltarea spiritului de echipă și de colaborare, achiziția unor tehnici de pregătire psihologică și de coeziune a grupului sau, de ce nu, dezvoltarea spiritului competitiv. Astfel, participarea profesorilor la cursurile de perfecționare din cadrul proiectului Our Digital Classroom reprezintă o deschidere de perspective pentru realizarea unui act didactic de calitate.

Prof. înv. primar GHEORGHINA LEMNIAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: